Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

21
Microstructure and interface thermal stability of C/Mo double-coated SiC fiber reinforced γ-TiAl matrix composites
Xian LUO, Chao LI, Yan-qing YANG, Hai-man XU, Xiao-yu LI, Shuai LIU, Peng-tao LI
22
Dynamic spheroidization kinetics behavior of Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V alloy with lamellar microstructure
Xian-juan DONG, Shi-qiang LU, Hai-zhong ZHENG
23
Bimodal-grained Ti fabricated by high-energy ball milling and spark plasma sintering
Yan LONG, Wen-jing GUO, Ying LI
24
Preparation of micro-nanostructure on titanium implants and its bioactivity
Rui Zhang, Yi Wan , Xing Ai,Teng Wang, Bo Men
25
Dynamic recrystallization behavior of burn resistant titanium alloy Ti-25V-15Cr-0.2Si
Shi-qiang LU, De-lai OUYANG, Xia CUI, Ke-lu WANG
26
Hydrogen absorption characteristics and microstructural evolution of TC21 titanium alloy
Bao-guo YUAN, Yu-bin ZHENG, Yu-jie WANG, Long-qing GONG
27
Deformation behavior of Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr alloy with two initial microstructures during hot working
Jiao LUO, Lian LI, Miao-quan LI
28
Microstructures, mechanical and oxidation behaviors ofC/C composites modified by NiAl alloy
Hua-chan FANG, Peng XIAO, Xiang XIONG, Guang-jun YU
29
Antibacterial activity of nanostructured Ti-45S5 bioglass-Ag composite against Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus
K. JURCZYK, M. M. KUBICKA, M. RATAJCZAK, M. U. JURCZYK, K. NIESPODZIANA, D. M. NOWAK, M. GAJECKA, M. JURCZYK
30
Effect of milling time on carbothermic reduction of ilmenite
Min CHEN, Ai-tao TANG, Xuan XIAO
31
Preparation and photoelectric properties of Ho3+-doped titanium dioxide nanowire downconversion photoanode
Yue-ying LI, Hong-shun HAO, Li-jun WANG, Wei-hua GUO, Qing SU, Lei QIN, Wen-yuan GAO, Gui-shan LIU, Zhi-qiang HU
32
Volume change of macropores of titanium foams during sintering
Jian XIAO, Yang YANG, Gui-bao QIU, Yi-long LIAO, Hao CUI, Xue-wei Lü
33
In vitro and in vivo evaluation of effects of Mg-6Zn alloy ontight junction of intestinal epithelial cell
Song YU, Xiao-hu WANG, Yi-gang CHEN, Qi ZHENG, Xiao-nong ZHANG, Chang-li ZHAO, Shao-xiang ZHANG, Jun YAN
34
Friction and wear behaviors of TiCN coating based onelectrical discharge coating
Zhao-yubo ZENG, Hou-qun XIAO, Xiao-hua JIE, Yan-mei ZHANG
35
Influence of magnesium and aluminum salts onhydrolysis of titanyl sulfate solution
Fu-qiangFANG, Ya-huiLIU, Fan-chengMENG, Wei-jingWANG, Tian-yanXUE, TaoQI
36
Effects of nitrogen flux on microstructure and tribological properties of in-situ TiN coatings deposited on TC11 titanium alloy by electrospark deposition
Xiang HONG, Ye-fa TAN, Xiao-long WANG, Hua TAN, Ting XU
37
Kinetics of titanium leaching with citric acid in sulfuric acid from red mud
Xiao-bo ZHU, Wang LI, Xue-mao GUAN
38
Fabrication of superaligned carbon nanotubes reinforced copper matrixlaminar composite by electrodeposition
Yu JIN, Lin ZHU, Wei-dong XUE, Wen-zhen LI
39
Effect of porous titanium coated with IGF-1 andTGF-β1 loaded gelatin microsphere on function of MG63 cells
Liang-jian CHEN, Chang CHEN, Xue-yan QIAO, Kun YU, Li-zi XIE, Jun CAO, Bei-lei LIU, Yang YAN
40
Development of processing windows for diffusion bonding of Ti-6Al-4V titanium alloy and 304 stainless steel with silver as intermediate layer
M. BALASUBRAMANIAN
230条记录   当前第2/12页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)