Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

21
Hot deformation behavior and microstructural evolution of beta C titanium alloy in β phase field
Xin XU, Li-min DONG, Hong-bo BA, Zhi-qiang ZHANG, Rui YANG
22
Oxidation resistance of Si-coated TZM alloy prepared through combined process of plasma spray and laser surface melting
Jeong-Min KIM, Tae-Hyung HA, Joon-Sik PARK, Hyun-Gil KIM
23
Effects of magnesium and cooling rate on titanium phase transformation for production of TiO2
Yi-jie WANG, Shu-ming WEN, Qi-cheng FENG, Jian LIU, Wei-cheng REN
24
Characterization and photoelectrochemical performance of Zn-doped TiO2 films by sol-gel method
Li-ying QIAO, Feng-yu XIE, Ming-hui XIE, Cai-hua GONG, Wei-lang WANG, Jia-cheng GAO
25
Influence of flash trap profiles on joint properties of friction welded CP-Ti tube to 304L stainless steel tube plate using external tool
C. MAXWELL REJIL, C. SHARAN, S. MUTHUKUMARAN, M. VASUDEVAN
26
Recovery of titanium from undissolved residue (tionite) in titanium oxide industry via NaOH hydrothermal conversion and H2SO4 leaching
Fan-cheng MENG, Tian-yan XUE, Ya-hui LIU, Guo-zhi ZHANG, Tao QI
27
Characterization of discontinuous yielding phenomenon in isothermal compression of TC8 titanium alloy
Ke WANG, Miao-quan LI
28
Hydrogenation reaction of metallic titanium prepared by molten salt electrolysis
Qi-gang WENG, Rui-di LI, Tie-chui YUAN, Yu-sheng SHI, Zi-li QIU, Ming-xiang JIANG, Yue-hui HE
29
Microstructure and interface thermal stability of C/Mo double-coated SiC fiber reinforced γ-TiAl matrix composites
Xian LUO, Chao LI, Yan-qing YANG, Hai-man XU, Xiao-yu LI, Shuai LIU, Peng-tao LI
30
Dynamic spheroidization kinetics behavior of Ti-6.5Al-2Zr-1Mo-1V alloy with lamellar microstructure
Xian-juan DONG, Shi-qiang LU, Hai-zhong ZHENG
31
Bimodal-grained Ti fabricated by high-energy ball milling and spark plasma sintering
Yan LONG, Wen-jing GUO, Ying LI
32
Preparation of micro-nanostructure on titanium implants and its bioactivity
Rui Zhang, Yi Wan , Xing Ai,Teng Wang, Bo Men
33
Dynamic recrystallization behavior of burn resistant titanium alloy Ti-25V-15Cr-0.2Si
Shi-qiang LU, De-lai OUYANG, Xia CUI, Ke-lu WANG
34
Hydrogen absorption characteristics and microstructural evolution of TC21 titanium alloy
Bao-guo YUAN, Yu-bin ZHENG, Yu-jie WANG, Long-qing GONG
35
Deformation behavior of Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr alloy with two initial microstructures during hot working
Jiao LUO, Lian LI, Miao-quan LI
36
Microstructures, mechanical and oxidation behaviors ofC/C composites modified by NiAl alloy
Hua-chan FANG, Peng XIAO, Xiang XIONG, Guang-jun YU
37
Antibacterial activity of nanostructured Ti-45S5 bioglass-Ag composite against Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus
K. JURCZYK, M. M. KUBICKA, M. RATAJCZAK, M. U. JURCZYK, K. NIESPODZIANA, D. M. NOWAK, M. GAJECKA, M. JURCZYK
38
Effect of milling time on carbothermic reduction of ilmenite
Min CHEN, Ai-tao TANG, Xuan XIAO
39
Preparation and photoelectric properties of Ho3+-doped titanium dioxide nanowire downconversion photoanode
Yue-ying LI, Hong-shun HAO, Li-jun WANG, Wei-hua GUO, Qing SU, Lei QIN, Wen-yuan GAO, Gui-shan LIU, Zhi-qiang HU
40
Volume change of macropores of titanium foams during sintering
Jian XIAO, Yang YANG, Gui-bao QIU, Yi-long LIAO, Hao CUI, Xue-wei Lü
234条记录   当前第2/12页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)