Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

221
Microstructure evolution and deformation behavior of as-cast NiTi shape memory alloy under compression
JIANG Shu-yong, ZHANG Yan-qiu
222
Fabrication of wavy γ-TiAl based sheet with foil metallurgy
LIU Jiang-ping, SU Yan-qing, LUO Liang-shun, CHEN Hui, XU Yan-jin, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi
223
Influences of fillet radius and draft angle on local loading process of titanium alloy T-shaped components
ZHANG Da-wei, YANG He, SUN Zhi-chao, FAN Xiao-guang
224
Preparation and characterization of icariin/PHBV drug delivery coatings on anodic oxidized titanium
DAI Yao, LIU Hai-rong, XIA Lei-lei, ZHOU Zheng
225
Numerical simulation of titanium alloy machining in electric discharge machining process
XIE Bao-cheng, WANG Yu-kui, WANG Zhen-long, ZHAO Wang-sheng
226
Grain refinement by means of phase transformation and recrystallization induced by electropulsing
SONG Hui, WANG Zhong-jin
227
Microstructure evolution of TA15 titanium alloy during hot power spinning
CHEN Yong, XU Wen-chen, SHAN De-bin, GUO Bin
228
Microstructure evolution of SiCp/Al-Ti foils during hot rolling and reaction annealing
PANG Jin-cheng, FAN Guo-hua, LI Ai-bin, GENG Lin
229
Reaction mechanism of preparation of titanium by  electro-deoxidation in molten salt
WANG Bin, LIU Kui-ren, CHEN Jian-she
230
φ−pH diagram of V−Ti−H2O system during pressure acid leaching of converter slag containing vanadium and titanium
MU Wang-zhong, ZHANG Ting-an, DOU Zhi-he, LÜ Guo-zhi, LIU Yan
231
Dynamic globularization kinetics during hot working of TA15 titanium alloy with colony microstructure
WU Cheng-bao, YANG He, FAN Xiao-guang, SUN Zhi-chao
232
Behavior of titanium dioxide in alumina carbothermic reduction-chlorination process in vacuum
ZHU Fu-long,YUAN Hai-bin, YU Qing-chun, YANG Bin,
XU Bao-qiang, DAI Yong-nian
233
Mechanical characterization of cp-Ti produced by investment casting
Khaled M. IBRAHIM, Mansour MHAEDE, Lothar WAGNER
234
Multilayered Ti-Al intermetallic sheets fabricated by cold rolling and annealing of titanium and aluminum foils
SUN Yan-bo, ZHAO Ye-qing, ZHANG Di, LIU Cui-yun, DIAO Hao-yan, MA Chao-li
235
A first-principle calculation of structural, mechanical and electronic properties of titanium borides
YAN Hai-yan, WEI Qun, CHANG Shao-mei, GUO Ping
236
Comparison of evolution laws of stress and strain fields in hot rolling of titanium alloy large rings with different sizes
WANG Min
237
Finite element analysis of stress at implant−bone interface of dental implants with different structures
CHEN Liang-jian, HE Hao, LI Yi-min, LI Ting, GUO Xiao-ping, WANG Rui-fang
238
Rapid synthesis of Ti(C, N) powders by mechanical alloying and subsequent arc discharging
YUAN Quan, ZHENG Yong, YU Hai-zhou
239
Microstructure and mechanical properties of powder metallurgy Ti-Al-Mo-V-Ag alloy
XIAO Dai-hong, YUAN Tie-chui, OU Xiao-qin, HE Yue-hui
240
Influence of welding processes on microstructure, tensile and impact properties of Ti-6Al-4V alloy joints
T. S. BALASUBRAMANIAN, M. BALAKRISHNAN, V. BALASUBRAMANIAN, M. A. MUTHU MANICKAM
229条记录   当前第12/12页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)