Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

221
TiO2 nanoparticles prepared by hydrochloric acid leaching of mechanically activated and carbothermic reduced ilmenite
TAO Tao, CHEN Qi-yuan, HU Hui-ping, YIN Zhou-lan, CHEN Ying
222
Synthesis and electrochemical properties of Zn2SnO4 and Zn2Sn0.8Ti0.2O4/C
YUAN Wan-song, TIAN Yan-wen, LIU Li-juan, LI Jian-zhong
223
Microstructure control and mechanical properties of directionally solidified TiAl−Nb alloys
DING Xian-fei, ZHANG Lai-qi, LIN Jun-pin, HE Jian-ping, YIN Jia, CHEN Guo-liang
224
Constitutive model for a new kind of metastable β titanium alloy during hot deformation
WANG Zhe-jun, QIANG Hong-fu, WANG Xue-ren, WANG Guang
225
Crack initiation, propagation and saturation of TiO2 nanotube film
ZOU Jian-peng, WANG Ri-zhi
226
Effect of Ta addition on mechanical properties of 7715D titanium alloy
WANG Li-qiang, LV Wei-jie, LV Jian, QIN Ji-ning, ZHANG Di
227
Characterization of hot deformation microstructures of alpha−beta titanium alloy with equiaxed structure
CHEN Hui-qin, CAO Chun-xiao
228
Microstructure and texture of commercially pure titanium in cold deep drawing
ZHANG Xu-hu, TANG Bin, ZHANG Xia-lu, KOU Hong-chao, LI Jin-shan, ZHOU Lian
229
Temperature and stress fields in electron beam welded Ti-15-3 alloy to 304 stainless steel joint with copper interlayer sheet
ZHANG Bing-gang, WANG Ting, DUAN Xiao-hui, CHEN Guo-qing, FENG Ji-cai
230
Mechanical properties of hydroxyapatite-zirconia coatings prepared by magnetron sputtering
KONG De-jun, LONG Dan, WU Yong-zhong, ZHOU Chao-zheng
231
Microstructure evolution and deformation behavior of as-cast NiTi shape memory alloy under compression
JIANG Shu-yong, ZHANG Yan-qiu
232
Fabrication of wavy γ-TiAl based sheet with foil metallurgy
LIU Jiang-ping, SU Yan-qing, LUO Liang-shun, CHEN Hui, XU Yan-jin, GUO Jing-jie, FU Heng-zhi
233
Influences of fillet radius and draft angle on local loading process of titanium alloy T-shaped components
ZHANG Da-wei, YANG He, SUN Zhi-chao, FAN Xiao-guang
234
Preparation and characterization of icariin/PHBV drug delivery coatings on anodic oxidized titanium
DAI Yao, LIU Hai-rong, XIA Lei-lei, ZHOU Zheng
235
Numerical simulation of titanium alloy machining in electric discharge machining process
XIE Bao-cheng, WANG Yu-kui, WANG Zhen-long, ZHAO Wang-sheng
236
Grain refinement by means of phase transformation and recrystallization induced by electropulsing
SONG Hui, WANG Zhong-jin
237
Microstructure evolution of TA15 titanium alloy during hot power spinning
CHEN Yong, XU Wen-chen, SHAN De-bin, GUO Bin
238
Microstructure evolution of SiCp/Al-Ti foils during hot rolling and reaction annealing
PANG Jin-cheng, FAN Guo-hua, LI Ai-bin, GENG Lin
239
Reaction mechanism of preparation of titanium by  electro-deoxidation in molten salt
WANG Bin, LIU Kui-ren, CHEN Jian-she
240
φ−pH diagram of V−Ti−H2O system during pressure acid leaching of converter slag containing vanadium and titanium
MU Wang-zhong, ZHANG Ting-an, DOU Zhi-he, LÜ Guo-zhi, LIU Yan
234条记录   当前第12/12页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)