Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

141
Microstructure evolution and deformation behavior of as-cast NiTi shape memory alloy under compression
JIANG Shu-yong, ZHANG Yan-qiu
142
Segregation and diffusion behavior of niobium in a highly alloyed nickel-base superalloy
PAN Xiao-lin, YU Hai-yan, TU Gan-feng, SUN Wen-ru, HU Zhuang-qi
143
Microstructure and wear resistance of electrodeposited Ni-SiO2 nano-composite coatings on AZ91HP magnesium alloy substrate
LIU Yan, YU Si-rong, LIU Jin-dan, HAN Zhi-wu, YUAN Dong-sheng
144
Determination of mercury and nickel by amperometric biosensor prepared with thermostable lactate dehydrogenase
&#;brahim TAN, Elif ERHAN, P&#;nar KARAGÖZ, Melek ÖZKAN
145
Effect of electropulsing treatment on corrosion behavior of nickel base corrosion-resistant alloy
LIU Yang, WANG Lei, LIU Hong-yan, ZHANG Bei-jiang, ZHAO Guang-pu
146
Temperature dependence of anisotropic stress−rupture properties of nickel-based single crystal superalloy SRR99
HAN Guo-ming, YANG Yan-hong, YU Jin-jiang, SUN Xiao-feng
147
Microstructure evolution and deformation features of  single crystal nickel-based superalloy containing 4.2% Re during creep
TIAN Su-gui, LIANG Fu-shun, LI A-nan, LI Jing-jing, QIAN Ben-jiang
148
Oxidation behaviors of wrought nickel-based superalloys in various high temperature environments
Changheui JANG, Daejong KIM, Donghoon KIM, Injin SAH, Woo-Seog RYU, Young-sung YOO
149
Leaching of nickel-molybdenum sulfide ore in membrane biological reactor
CHEN Jia-wu, GAO Cong-jie, ZHANG Qi-xiu, XIAO Lian-sheng, ZHANG Gui-qing
150
Thermodynamic analysis on synthesis of fibrous Ni-Co alloys precursor and Ni/Co ratio control
ZHAN Jing, HE Yue-hui, ZHOU Di-fei, ZHANG Chuan-fu
151
Oxidation behaviors of electrodeposited nickel-cobalt coatings in air at 960 °C
ZHOU Ke-chao, MA Li, LI Zhi-you
152
Influence of Cr addition on microstructure of a 5% Re-containing single crystal nickel-based superalloy
TAN Xi-peng, LIU Jin-lai, JIN Tao, SUN Xiao-feng, HU Zhuang-qi
153
Injection molding of micro patterned PMMA plate
Yeong-Eun YOO, Tae-Hoon KIM, Tae-Jin JE, Doo-Sun CHOI, Chang-Wan KIM, Sun-Kyung KIM
154
Effect of ammonia gas etching on growth of vertically aligned carbon nanotubes/nanofibers
Sang-Gook KIM, Sooh-Yung KIM, Hyung-Woo LEE
155
Lubrication properties of silver-palladium alloy prepared by  ion plating method for high temperature stud bolt
Jung-Dae KWON, Sunghun LEE, Koo-Hyun LEE, Jong-Joo RHA, Kee-Seok NAN, Se-Hun KWON
156
Shape-controlled synthesis of novel precursor for fibrous Ni-Co alloy powders
ZHAN Jing, ZHOU Di-fei, ZHANG Chuan-fu
157
TiB2/Ni coatings on surface of copper alloy electrode prepared by electrospark deposition
LUO Cheng, XIONG Xiang, DONG Shi-jie
158
Leaching behavior of metals from limonitic laterite ore by high pressure acid leaching
GUO Xue-yi, SHI Wen-tang, LI Dong, TIAN Qing-hua
159
Properties of fluoride film and its effect on electroless nickel deposition on magnesium alloys
LIU Xin-kuan(刘新宽), LIU Zi-li(刘子利), LIU Ping(刘 平),
XIANG Yang-hui(向阳辉), HU Wen-bin(胡文斌), DING Wen-jiang(丁文江)
160
Depolarised gas anodes for aluminium electrowinning
G. M. HAARBERG, E. KVALHEIM, A. P. RATVIK, S. J. XIAO, T. MOKKELBOST
161条记录   当前第8/9页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)