Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

141
Oxidation behaviors of wrought nickel-based superalloys in various high temperature environments
Changheui JANG, Daejong KIM, Donghoon KIM, Injin SAH, Woo-Seog RYU, Young-sung YOO
142
Leaching of nickel-molybdenum sulfide ore in membrane biological reactor
CHEN Jia-wu, GAO Cong-jie, ZHANG Qi-xiu, XIAO Lian-sheng, ZHANG Gui-qing
143
Thermodynamic analysis on synthesis of fibrous Ni-Co alloys precursor and Ni/Co ratio control
ZHAN Jing, HE Yue-hui, ZHOU Di-fei, ZHANG Chuan-fu
144
Oxidation behaviors of electrodeposited nickel-cobalt coatings in air at 960 °C
ZHOU Ke-chao, MA Li, LI Zhi-you
145
Influence of Cr addition on microstructure of a 5% Re-containing single crystal nickel-based superalloy
TAN Xi-peng, LIU Jin-lai, JIN Tao, SUN Xiao-feng, HU Zhuang-qi
146
Injection molding of micro patterned PMMA plate
Yeong-Eun YOO, Tae-Hoon KIM, Tae-Jin JE, Doo-Sun CHOI, Chang-Wan KIM, Sun-Kyung KIM
147
Effect of ammonia gas etching on growth of vertically aligned carbon nanotubes/nanofibers
Sang-Gook KIM, Sooh-Yung KIM, Hyung-Woo LEE
148
Lubrication properties of silver-palladium alloy prepared by  ion plating method for high temperature stud bolt
Jung-Dae KWON, Sunghun LEE, Koo-Hyun LEE, Jong-Joo RHA, Kee-Seok NAN, Se-Hun KWON
149
Shape-controlled synthesis of novel precursor for fibrous Ni-Co alloy powders
ZHAN Jing, ZHOU Di-fei, ZHANG Chuan-fu
150
TiB2/Ni coatings on surface of copper alloy electrode prepared by electrospark deposition
LUO Cheng, XIONG Xiang, DONG Shi-jie
151
Leaching behavior of metals from limonitic laterite ore by high pressure acid leaching
GUO Xue-yi, SHI Wen-tang, LI Dong, TIAN Qing-hua
152
Properties of fluoride film and its effect on electroless nickel deposition on magnesium alloys
LIU Xin-kuan(刘新宽), LIU Zi-li(刘子利), LIU Ping(刘 平),
XIANG Yang-hui(向阳辉), HU Wen-bin(胡文斌), DING Wen-jiang(丁文江)
153
Depolarised gas anodes for aluminium electrowinning
G. M. HAARBERG, E. KVALHEIM, A. P. RATVIK, S. J. XIAO, T. MOKKELBOST
154
Electrode properties and phase composition of Ti0.5Ni0.25Al0.25 hydrogen storage alloys and theoretical simulation
WU Jun(吴 军), XU Yan-hui(徐艳辉), CHEN Chang-pin(陈长聘),
ZHENG Jun-wei(郑军伟), LI De-cheng(李德成)
155
Acid mine drainage and heavy metal contamination in groundwater of  metal sulfide mine at arid territory (BS mine, Western Australia)
LEI Liang-qi(雷良奇), SONG Ci-an(宋慈安),
XIE Xiang-li (谢襄漓), LI Yan-hong (李艳红), WANG Fei(王 飞)
156
Deformation behavior of explosive detonation in electroformed nickel liner of shaped charge with nano-sized grains
YANG Feng(杨 峰), LI Chun-hua(李春华), CHENG Sheng-wei(成生伟),
WANG Lei(王 雷), TIAN Wen-huai(田文怀)
157
GRAIN BOUNDARY SEGREGATION OF BORON IN NICKEL AND EFFECT OF MOLYBDENUM ADDITIONS
Chu Youyi,  Ji Ping, Tang Li, Ke Jun(T.Ko)
158
JINCHUAN-CHINA'S NICKEL CAPITAL
Peng  Chaoqun
159
INFLUENCE OF THE MICROSTRUCTURE OF Cu-Ni ALLOY ON ITS CORROSION RESISTANCE
Zhu Xiaolong
160
ELECTRODEPOSITION OF NICKEL FROM ALL-CHLORIDE ELECTROLYTE
Gong Qian , Liao Hong , Yang Tao , Hu Jiexue , Fang Zhaoheng
159条记录   当前第8/8页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)