Advanced Search

Title: Author:
Address: Abstract:
Keywords:  

Search Result

1
Kinetic study on carbothermic reduction of ilmenite with activated carbon
Hai-peng GOU,, Guo-hua ZHANG, Xiao-jun HU, Kuo-chih CHOU,
2
Nanospike surface-modified bionic porous titanium implant and in vitro osteogenic performance
Guo-hui WANG , Hua FU , Ke-chao ZHOU, Yan-zhong ZHAO, Shai-hong ZHU
3
Effects of process parameters on microstructure and wear resistance of TiN coatings deposited on TC11 titanium alloy by electrospark deposition
Xiang HONG, Ke FENG, Ye-fa TAN, Xiao-long WANG, Hua TAN
4
Scope for improved properties of dissimilar joints of ferrous and non-ferrous metals
Gopinath THIRUNAVUKARASU, Subrata CHATTERJEE, Sukumar KUNDU
5
Effect of SnO2 intermediate layer on performance of Ti/SnO2/MnO2 electrode during electrolytic-manganese process
Xin CHEN, Hua-jun GUO, Shu-liang LUO, Zhi-xing WANG, Xin-hai LI
6
Influence of different rolling routes on mechanical anisotropy and formability of commercially pure titanium sheet
Ding-kai LIU, Guang-sheng HUANG, Gui-lin GONG, Guan-gang WANG, Fu-sheng PAN
7
Morphology transformation of primary strip α phase in hot working of two-phase titanium alloy
Xiao-guang FAN, He YANG, Peng-fei GAO, Rui ZUO, Peng-hui LEI, Zhe JI
8
Immobilization of Cd and Pb in soils by polymeric hydroxyl ferric phosphate
Yi-ning YUAN, Li-yuan CHAI, Zhi-hui YANG, Rui-ping WU, Hui LIU, Li-fen LIANG, Wei SHI
9
Mechanical and corrosion properties of Ti-35Nb-7Zr-xHA composites fabricated by spark plasma sintering
Zheng-yuan HE, Lei ZHANG, Wen-rui SHAN, Yu-qin ZHANG, Rong ZHOU, Ye-hua JIANG, Jun TAN
10
Sliding wear characteristics of solid lubricant coating on titanium alloy surface modified by laser texturing and ternary hard coatings
M. PREM ANANTH, R. RAMESH
11
Effect of synthesis parameters on structural and mechanical properties of Ti3Al-Nb-Mo intermetallic compound obtained by powder metallurgy techniques
Biljana DIM?I?, Jelena STA?I?, Jovana RU?I?, Du?an BO?I?
12
Effect of nitrogen ion implantation dose on torsional fretting wear behavior of titanium and its alloy
Zheng-yang LI, Zhen-bing CAI, Yan-ping WU, Min-hao ZHU
13
Effect of combinative addition of Ti and Sr on modification of AA4043 welding wire and mechanical properties of AA6082 welded by TIG welding
Bo WANG, Song-bai XUE, Chao-li MA, Yi-long HAN, Zhong-qiang LIN
14
Recovery of iron from waste ferrous sulphate by co-precipitation and magnetic separation
Wang YU, Ying-lin PENG, Ya-jie ZHENG
15
Coating titanium on carbon steel by in-situ electrochemical reduction of solid TiO2 layer
Zuo-an XIAO, Di-yong TANG, Jin-hang FAN, Wei XIAO, Di-hua WANG
16
Structure and properties of micro-arc calcium phosphate coatings on pure titanium and Ti-40Nb alloy
Yurii SHARKEEV, Ekaterina KOMAROVA, Maria SEDELNIKOVA, Ze-ming SUN, Qi-fang ZHU, Jing ZHANG, Tatiana TOLKACHEVA, Pavel UVARKIN
17
Stitch welding of Ti-6Al-4V titanium alloy by fiber laser
Cui LI, Bin LI, Ze-feng WU, Xiao-yong QI, Bing YE, Ai-hua WANG
18
Production and mechanical properties of nano SiC particle reinforced Ti-6Al-4V matrix composite
G. SIVAKUMAR, V. ANANTHI, S. RAMANATHAN
19
Microstructure and mechanical properties of laser beam welded TC4/TA15 dissimilar joints
Wei-feng XU, Zhen-lin ZHANG
20
Catalytic reduction of SO2 by CO over CeO2-TiO2 mixed oxides
Li ZHANG, Yi-hong QIN, Bai-zhen CHEN, Ya-guang PENG, Han-bing HE, Yi YUAN
234条记录   当前第1/12页   首页   上一页   下一页   末页  
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)